Familesamtaler –
København og Ærø

Familiesamtaler København og på Ærø

Alle børn fortjener at vide hvilken virkelighed de befinder sig i.

Familiesamtaler i København og på Ærø.

Alt for ofte går voksnes usikkerhed ud over børn. Vi tror vi skåner dem ved ikke at tale med børn om den virkelighed de er en del af. Jeg arbejder med at vi skal skabe åbenhed, også om de svære emner vi helst vil gemme væk fra børnene. Børn mærker alt, sanser alt og har brug for hjælp til at forstå den virkelighed de lever i. Hvis vi ikke fortæller børn hvad der er galt så tror de tit det er dem der er noget i vejen med, eller at det er deres skyld. 

Den bedste måde at hjælpe barnet på , er ved at hjælpe forældrene til at blive de forældre de gerne vil være. Vejen til børnene går gennem forældrene og jeg arbejder med hele familien. Desværre er der en tendens i samfundet til at børn i nød bliver kigget på som nogle der har en fejl. Vi er alt for optagede af at finde ud af hvad der er “galt” med barnet fremfor at kigge på hvad det er barnet vil fortælle os? Alt for ofte har børnene ikke fået lov til at tale om eks at mor har en depression, at far drikker eller har drukket for meget, at mormor tog sit liv. Jeg hjælper med at alle føler sig hørt, forstået og trygge i samtalerne. 

Min erfaring er at arbejdes der åbent med problemets indflydelse på relationerne i familien, så hjælper det børnene. Jeg har først og fremmest fokus på børnene/ og  de unge deres trivsel og udvikling. Jeg laver ikke rusmiddelbehandling, men motiverer til behandling og samarbejder gerne tæt med andre aktører , herunder rusmiddelbehandlingen.

Erfaringerne fra mine forløb viser at: 

  • At barnet oplever sikkerhed og at der bliver taget ansvar for deres situation.
  • At barnet trives og udvikles betydeligt ved at der bliver talt om det det handler om.
  • At barnet aflastes for skam og skyld og kan udtrykke sig frit ift eks rusmiddelproblematikkerne.
  • At forældresamtalerne kan  motiverer den der har problemet til at søge behandling.
  • At hele familien får talt åbent om den virkelighed de er fælles om, jeg afdækker problemets konsekvenser for barnet og taler åbent om, hvordan forældrene kan se og forstå og vise indlevelse i barets oplevelser og belastninger.

Kontakt mig for nærmere info, så finder vi en god vej , også I jeres familie.

 

Kærligst Anna

Den primære tilgang er det systemiske, narrative, kognitive og udviklingspsykologiske felt. Jeg er inspireret af Birgit Trembacz mangeårige teori og medieudvikling, integreret systemisk teori samt Fried Hansen.

Alle medlemmerne i familien kan have brug for noget forskelligt og jeg tilstræber åbenhed overfor nye vinkler og perspektiver. Rusmiddelproblemet kan ses forskelligt fra flere sider og kommunikere på mange forskellige måder, både på det abstrakte og konkrete plan. Jeg møder rusmiddelproblemet set fra børnene, både i familiesamtalerne og i børnegrupperne. Jeg tilpasser mig familierne, ikke omvendt.

Jeg varetager familiesamtaler, børnesamtaler og individuelle samtaler både i eget hjem,  men også i min praksis i hhv. København og på Ærø.

Jeg udbyder desuden børnegrupper for børn mellem 9-12 år , dette foreløbigt kun på Ærø. Forløbet kan I læse om under Børnegrupper

Kontakt mig for nærmere info og se priser i forbindelse med et familiesamtaler / familieforløb under Priser.

Mh Anna Gjerluf

OM ANNA

Anna Gjerluf - psykoterapeut MPF

For mig handler terapi om god kemi og en varm og åben dialog mellem to mennesker.

Teknikker og metoder kommer ikke før den autentiske relation mellem dig og mig.

Jeg har terapipraksis i København K og Ærø.

TIDSBESTILLING

Ønsker du at bestille en tid, eller har du spørgsmål til et terapiforløb, er du velkommen til at ringe til mig.

Læg en besked eller send en sms, hvis jeg er optaget, så ringer jeg tilbage.

PRAKSISADRESSE

Strandgade 6
1401 København K
-
Købmandsgaarden
Torvet 5, 1 sal
5970 Ærøskøbing