26 81 90 00 anna@annagjerluf.dk

Kommunerne

Specialfaglig konsulent bistand til børn og deres familier med alkohol/stofproblemer

Den bedste måde at hjælpe barnet på , er ved at hjælpe forældrene til at blive de forældre de gerne vil være.

Vejen til børnene går gennem forældrene og jeg arbejder med hele familien.

Jeg arbejder for kommunerne med Forebyggelse og tidlig indsats for børn i rusmiddelfamilier, et  centralt emne på den socialpolitiske dagsorden.

Der er en bred politisk forståelse af, at det er helt afgørende, at vi bliver i stand til at sikre en tidlig indsats for børn og familier med misbrugproblematikker. Børnene og deres forældre skal have hjælp inden problemerne vokser sig store, og det for alvor går galt.

Min erfaring er at arbejdes der med rusmiddel problemernes indflydelse på relationerne i familien, så hjælper det børnene. Jeg har først og fremmest fokus på børnene, deres trivsel og udvikling. Jeg laver ikke rusmiddelbehandling, men motiverer til behandling og samarbejder gerne tæt med andre aktører , herunder rusmiddelbehandlingen.

Erfaringerne fra mine forløb viser at iværksætter man et forløb for hele familien i samarbejde med sagsbehandler er det med til:

  • At barnet oplever sikkerhed og at der bliver taget ansvar for deres situation.
  • At barnet trives og udvikles betydeligt ved at der bliver talt om det det handler om.
  • At barnet aflastes for skam og skyld og kan udtrykke sig frit ift rusmiddelproblematikkerne.
  • At forældresamtalerne motiverer den misbrugende til at søge behandling.
  • At hele familien får talt åbent om rusproblemet, jeg afdækker rusmiddelproblemets konsekvenser for barnet og taler åbent om, hvordan forældrene kan se og forstå og vise indlevelse i barets oplevelser og belastninger.

Den primære tilgang er det systemiske, narrative, kognitive og udviklingspsykologiske felt. Jeg er inspireret af Birgit Trembacz mangeårige teori og metodeudvekling, integreret systemisk teori samt Fried Hansen.

Alle medlemmerne i familien kan have brug for noget forskelligt og jeg tilstræber åbenhed overfor nye vinkler og perspektiver. Rusmiddelproblemet kan ses forskelligt fra flere sider og kommunikere på mange forskellige måder, både på det abstrakte og konkrete plan. Jeg møder rusproblemet set fra børnene, både i familiesamtalerne og i børnegrupperne. Jeg tilpasser mig familierne, ikke omvendt.

Jeg varetager familiesamtaler, børnesamtaler og individuelle samtaler både i eget hjem,  men også i min praksis i hhv København og på Ærø.

Jeg udbyder desuden børnegrupper for børn mellem 9-12 år , dette foreløbigt kun på Ærø. Forøbet kan I læse om under “Børnegrupper”

Kontakt mig for nærmere info og se priser iforb med et familieforløb under priser og forløb.

Mh Anna Gjerluf

OM ANNA

Anna Gjerluf - psykoterapeut MPF

For mig handler terapi om god kemi og en varm og åben dialog mellem to mennesker.

Teknikker og metoder kommer ikke før den autentiske relation mellem dig og mig.

TIDSBESTILLING

Ønsker du at bestille en tid, eller har du spørgsmål til et terapiforløb, er du velkommen til at ringe til mig.

Læg en besked eller send en sms, hvis jeg er optaget, så ringer jeg tilbage.

PRAKSISADRESSE

Strandgade 6
1401 København K
-
Købmandsgaarden
Torvet 5, 1 sal
5970 Ærøskøbing

 

KONTAKT

Mobil: 26 81 90 00
E-mail: anna@annagjerluf.dk

 
Du er også velkommen til at skrive her

8 + 6 =