Psykoterapi i København
og på Ærø

Psykoterapi kan være med til, at du lærer dig selv bedre at kende. Når du lærer dig selv at kende vil du lettere kunne mærke dine  behov, og dermed kan du bedre handle ud fra dem. Med psykoterapi vil du opleve, at du bliver mere dig selv, og at du får det bedre.

Psykoterapi – jeg tror på, at de oplevelser, lidelser og traumer du bærer med dig fra dine tidlige år, som oftest kan bære ansvaret for, hvordan du som voksen former og forvalter dit liv. Jeg tror på, at det forhold der har været og er til dine forældre/omsorgspersoner har betydning for din selvopfattelse i dag og de problemer du løber ind i. Mange har mest lyst til at ”glemme det og lægge det langt væk”, men rigtig tit er det sådan, og måske især når man har svære oplevelser og problematikker med sig, at det kan være nødvendigt at få talt om og mærket de ting der er sket i ens liv.

I terapien hjælper jeg dig med at få en  forståelse af din fortid og en forståelse af, hvordan den påvirker dit liv nu og her – en bearbejdelse. Vi kigger på hvilke strategier du har og hvilke der måske skal udfordres fordi de skaber for meget ballade i sit liv. Mit håb er, at du med psykoterapi kan have et så godt liv som muligt med de udfordringer der er. Det bliver aldrig et problemløst liv, men som psykoterapeut kan jeg hjælpe dig til, at du kan varetage de problemstillinger du løber ind i på en mere hensigtsmæssig måde. Dermed kan du med psykoterapi, få fornyet lyst og energi til livet med alt hvad det indeholder.

I terapien kan du med fordel arbejde med dine uhensigtsmæssige mønstre, da det kan give dig mere ro i dit liv.  Jeg tror ikke på, at jeg som psykoterapeut er ekspert på dig og kan give dig et ”hurtigt fix”, jeg tror på, at du kan lære at møde dig selv på en ny og mere hensigtsmæssig måde, så du kan opnå større livsglæde, kærlighed og glæde i dig selv og sammen med andre.

Formålet med at gå i psykoterapi er, at du gennem indsigt i dig, finder hjælp, støtte og inspiration til at skabe udvikling og forandring i dit liv. Mine terapeutisk forløb er baseret på ærlighed, åbenhed, tillid og engagement og er et samarbejde mellem dig og mig.

Samarbejdet i terapien indebærer at du er villig til at

 • Mærke og tale om det, der optager dine følelser og tanker.
 • Arbejde med dine muligheder og begrænsninger.
 • Undersøge de valg og dermed også fravalg du har.
 • Få øje på dit ansvar eller mangel på samme i forskellige relationer.

Jeg har  underretningspligt i forhold til børn og unge under 18. Dette betyder, at hvis jeg hører om at et barn er i fare fysisk eller psykisk, så er det min pligt at underrette de sociale myndigheder.

Noget af det jeg hjælper dig med i psykoterapien er hvis du:

 • Har en mangel på selvtillid, og har tendens til at underkende dine egne kvaliteter.
 • Føler dig anderledes, forkert  og inkompetent socialt.
 • Har stor skyld og skamfølelse.
 • Har et lavt selvværd.
 • Reagerer meget stærkere følelsesmæssigt i situationer end der umiddelbart er grund til.
 • Har store problemer med at afgrænsning, altså at mærke dine egne grænser og behov.
 • Falder i perioder ned i ”huller” som  beskrives som mørke og depressive.
 • Har perioder  med stærke følelser af at føle dig forladt, ensom, ked af det, uden helt at kunne forklare hvad det er der sker.
 • Har en stærk facade, der som oftest dækker over et meget sårbart indre.
 • Hvis du er vokset op i en misbrugsfamilie eller familier med andre dysfunktioner.

Er jeg den rette for dig?

Første samtale hos mig er en forsamtale. Det betyder at vi skal lære hinanden at kende og vi skal tale om din parathed til at indgå i det terapeutiske arbejde, for det er et samarbejde og en fælles process.

Jeg vil gerne invitere dig til at tænke lidt over disse spørgsmål inden første session

-Hvad ønsker du af forandringer?

-Hvilket følelsesmæssigt problem ønsker du hjælp til?

-Hvilket liv ønsker du at leve?

-Hvorfor lige nu?

-Hvilke erfaringer har du med at gå i terapi, er der noget der har været særlig brugbart for dig ?

Da terapi er en process er det ikke muligt for mig at fortælle dig hvor lang tid du skal gå hos mig . Ting tager den tid det tager og skal du komme dig af en barndom fuld af traumer kan det tage tid. Jeg anbefaler vi taler om hvor ofte du har mulighed for at komme, i starten anbefaler jeg hver 14 dag minimum.

Terapien kræver dit engagenemt og jeg har ikke erfaringer med korttidssterapi ifht at heale gamle traumer.

Bor du i udlandet eller langt væk, eller er det svært at komme afsted til din terapi, kan online terapi være en mulighed – læs mere.

 

OM ANNA

Anna Gjerluf - psykoterapeut MPF

For mig handler terapi om god kemi og en varm og åben dialog mellem to mennesker.

Teknikker og metoder kommer ikke før den autentiske relation mellem dig og mig.

 

TIDSBESTILLING

Ønsker du at bestille en tid, eller har du spørgsmål til et terapiforløb, er du velkommen til at ringe til mig.

Læg en besked eller send en sms, hvis jeg er optaget, så ringer jeg tilbage.